Participare cu comunicări …

Mai jos aveți câteva indicații pentru trimiterea lucrării în extenso legate de

  • criteriile de evaluare ştiinţifică a materialelor trimise spre publicare în e-book-ul conferinţei
  • concluziile evaluatorului
  • recomandări de tehnoredatare pentru autori

Intervenţiile pe care doriţi să le aveţi în cadrul atelierelor de discuţii pot fi fie referitoare la cercetări pe care doriţi să le realizaţi, fie sub forma unor lucrări în care să prezentaţi rezultate ale cercetărilor pe care le-aţi realizat. Lucrările pe care intenţionaţi să le prezentaţi vor fi supuse unui proces de dublă evaluare colegială anonimă. Lucrările acceptate spre publicare vor fi reunite într-un e-Book publicat la o editură de prestigiu.

Participarea la conferinţă nu este condiţionată de prezentarea de lucrări. Din contră, dorim să fie cât mai puține lucrări comunicate pe secțiuni și cât mai mult spațiu să rămână pentru discuții și reflecții de grup cu privire la ceea ce este de cercetat și cum.

Dar este bine de știut că un autor nu poate participa cu mai mult de două lucrări (autor principal sau coautor). De asemenea o persoană nu poate fi coautor dacă nu participă la conferință.

Ghidul tehnic şi ghidul de evaluare ştiinţifică a lucrărilor ce vă pot fi de folos în redactarea lucrărilor pot fi consultate mai jos.