Comitet ştiinţific

Comitetul științific al primei ediții CERED

Universitatea de Vest din Timişoara

 • Prof. univ. dr. Dorel Ungureanu
 • Prof. univ. dr. Simona Sava
 • Prof. univ. dr. Poesis Petrescu
 • Prof. univ. dr. Ion Dumitru
 • Conf. univ. dr. Liliana Danciu

Universitatea din Bucureşti

 • Prof. univ. dr. Emil Păun
 • Prof. univ. dr. Dan Potolea
 • Prof. univ. dr. Romiţă Iucu
 • Prof. univ. dr. Lucian Ciolan
 • Prof. univ. dr. Anca Nedelcu
 • Prof. univ. dr. Cătălina Ulrich

Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iaşi

 • Prof. univ. dr. Carmen Creţu
 • Prof. univ. dr. Constantin Cucoş
 • Prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu
 • Conf. univ. dr. Mariana Momanu
 • Conf. univ. dr. Nicoleta Popa

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca

 • Prof. univ. dr. Muşata Bocoş
 • Prof. univ. dr. Vasile Chiş
 • Prof. univ. dr. Ion Albulescu
 • Conf. univ. dr. Cătălin Glava
 • Conf. univ. dr. Cristian Stan
 • Conf. univ. dr. Adina Glava

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 • Dr. Ciprian Faturşnic
 • Dr. Magdalena Balica
 • Dr. Ligia Sarivan