Acasă

sigle

Universitatea de Vest din Timişoara,

Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

împreună cu

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

în colaborare cu:

Ministerul Educației Naționale, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi, Institutul de Științe ale Educației, Institutul Român de Educație a Adulților din Timișoara

                           vă invită să luați parte la 

Sigla CEREDConferinţa Naţională de Cercetare în Educaţie

„CALITATE ÎN EDUCAŢIE”

Timişoara, 10-11 octombrie 2014

Prima conferință națională de cercetare în educație se constituie ca un cadru de reflecţie, dezbateri, schimburi de opinii și de bune practici, ca forum de manifestare a expertizei științifice a specialiștilor din științele educației, reunind teoreticieni din învăţământul universitar, cercetători, precum şi factori de decizie implicaţi în elaborarea unor politici educaţionale, cu scopul identificării unor soluţii de eficientizare a activității educaționale.

Conferinţa națională de cercetare în educație se dorește a deveni  un eveniment anual, organizat ca forum de dezbatere, de diseminare a rezultatelor cercetărilor educaționale, de evidențiere a aportului cercetării la îmbunătățirea politicilor și practicilor educaționale.

Evenimentul urmărește  îmbunătățirea cadrului de analiză a rezultatelor și impactului unor politici educaționale curente, cât și a variantelor de intervenție pentru politici viitoare. Dorim ca în această manieră specialiștii din științele educației să acceadă la evidențe evaluative validate științific asupra efectelor politicilor educaționale derulate, evidențe care să stea la baza formulării viitoarelor politici educaționale.

La această primă conferință va fi lansată Asociația Română de Cercetare în Educație. În anii următori aspirăm la a deveni un eveniment anual, organizat în diferite centre universitare, sub egida asociației profesionale a cercetătorilor și specialiștilor în științele educației.

Dezbaterile din cadrul atelierelor de discuții sunt menite a pune bazele unor cercetări educaționale sistematice asupra realității din sistemul de educație și formare, identificându-se teme prioritare de cercetare. Se vor contura proiecte de cercetare și configura posibile echipe de cercetare. Concluziile dezbaterilor se vor concretiza într-un Memorandum al cercetării educaționale românești.

Discuţiile şi reflecţiile din cadrul conferinţei propunem a se focaliza în jurul unor teme precum:

  • Priorități ale cercetării educaționale: strategii de transfer către practicile profesionale din domeniu
  • Politici și managementul cercetării educaționale în România
  • Școlile doctorale în științele educației
  • Practici, dezvoltări și inovări curriculare
  • Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Probleme. Soluții. Optimizare
  • Învățarea de lungul întregii vieți și capitalul de competențe
  • Participarea la educație a copiilor și tinerilor cu posibilități reduse etc.

Intervențiile pe care doriți să le aveți în cadrul atelierelor de discuții pot fi fie referitoare la cercetări pe care doriți să le realizați, fie sub forma unor lucrări în care să prezentați rezultate ale cercetărilor pe care le-ați realizat. Lucrările pe care intenționați să le prezentați vor fi supuse unui proces de dublă evaluare colegială anonimă. Lucrările acceptate spre publicare vor fi reunite într-un ebook ce va apărea la o editură de prestigiu.

 VĂ AȘTEPTĂM!